1 kvm lin – från frö till fiber

Är du intresserad av att odla lin?

Kanske har du erfarenheter av linodling sedan tidigare eller så blir det här första gången? Oavsett tidigare erfarenheter är du varmt välkommen att delta i projektet 1 KVM LIN. Allt som behövs för att kunna medverka är 1 kvadratmeter odlingsyta.

Lin är en underbar växt som länge både klätt och mättat människan och vi vill att fler ska få lära känna den blå lilla blomman bättre. Under projektets gång ges möjligheten att lära sig bereda linet i dess olika skeden. Kanske har du som mål att binda en vacker linkrans eller så siktar du på att genomföra alla moment för att slutligen spinna garn som kan bli inslag i en väv.

För att delta i projektet anmäler du dig (mellan 1 mars till och med 1 maj) till Norrbottens läns hemslöjdsförening. Mejla din anmälan till ulrika.bos.k@gmail.com.

Läs mer i den länkade pdf-filen eller surfa in på projektets officiella webbplats.

Projektet i Norrbotten är ett samarrangemang mellan Norrbottens läns hemslöjdsförening och Länshemslöjdskonsulenterna i Region Norrbotten.