Årsstämma 2021

Lördag den 13 mars 11.00 äger årets årsstämma rum. Denna gång digitalt via Zoom. Välkommen att delta!

Anmäl ditt deltagande till föreningens sekreterare Cecilia Falk på cecilia.k.falk@gmail.com senast den 1 mars. Föredragningslista, årsmöteshandlingar och länk till själva zoom-mötet skickas ut till alla som anmäler sig.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta ordförande Elise på 073-0471125 eller elise.tullnar-nilsson@telia.com