Stadgar och protokoll

Föreningens årsstämma hölls den 13 mars, helt digitalt. Här kan du läsa stämmoprotokollet: årsstämma-2021_hsl-2021

Föreningens stadgar finns här: stadgar-nlh