Om föreningen

Hos oss i Norrbotten samsas många kulturer och slöjden berikas av dess mångfald. I dagens och gårdagens norrbottniska slöjd sprider sig influenser och inspiration som ringar på vattnet: lätta, vackra och omöjliga att stoppa.

Föreningens målsättning är att:

  • med hemslöjdstraditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande inom hemslöjden.
  • verka för att tekniskt kunnande inom hemslöjden bevaras och utvecklas.
  • bevara och utveckla det kulturella arv som finns representerat i Norrbottens län.
  • verka för en positiv utveckling av länets slöjd, hantverk och konsthantverk. Inom föreningen samlas både hobbyverksamma och professionella slöjdare.
  • inspirera till ökad tillverkning och användning av slöjdade bruksföremål.
  • synliggöra och sprida kännedom om den norrbottniska hemslöjden, hantverket och konsthantverket inom och utom länet genom utställningar, kurser och utbildning och visning av hantverk i olika sammanhang.
  • medverka till att väcka barns och ungdomars intresse för slöjd och hantverk, samt medverka till att bygga upp en verksamhet kring detta i länet.
  • samverka med andra aktörer inom slöjdens område.

Välkommen att slöjda, njuta och inspireras av skönhet, klurighet, kärlek och glädje tillsammans med oss!