Slöjdaren

Norrbottens läns hemslöjdsförening ger ut häftet Slöjdaren fyra gånger per år. Skriften skickas till samtliga medlemmar.

I den kan du läsa om olika aktiviteter som planeras. Dessutom finns ofta reportage om aktiviteter som varit, intressanta utställningar och liknande.

Om du har något du vill skriva om är du välkommen att kontakta redaktören Jeanette Bergman Weihed, jeanette@weihed.se.

Slöjdaren 1 2024

Slöjdaren 1 2022
Slöjdaren 2
2022
Slöjdaren 3 2022
Slöjdaren 4 2022
Slöjdaren 1 2021
Slöjdaren 2 2021
Slöjdaren 3
2021
Slöjdaren 4 2021
Slöjdaren 1 2020
Slöjdaren 2 2020
Slöjdaren 3 2020
Slöjdaren 4 2020
Slöjdaren 1 2019
Slöjdaren 2 2019
Slöjdaren 3 2019
Slöjdaren 4 2019